ជ្រើសរើសជម្រើសបង់ប្រាក់

បង់ត្រឹមតែ $29/ខែ រយៈពេល 27 ខែ

បង់រំលស់ដោយមិនត្រូវការឯកសារតំកល់ ឬអ្នកធានា និងគា្មនការប្រាក់។

ចុះឈ្មោះទិញថ្ងៃនេះ

បង់ផ្ដាច់ក្នុងតម្លៃ $690 ដុល្លា​​ (សន្សំបាន $108)

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះទទួលបានការប្រើប្រាស់សាកល្បង ៣ខែដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់មុន

ចុះឈ្មោះទិញថ្ងៃនេះ

សន្សំបានថវិការជាង $៥០០/ឆ្នាំ ដោយការទទួលបាន

ជីធម្មជាតិសម្រាប់ដំណាំ ហ្គាសសម្រាប់ចំអិនអារហារ និងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ផ្សេងៗ

ជីធម្មជាតិដែលមាន

គុណភាពខ្ពស់សំរាប់ដំណាំរបស់អ្នក

ហ្គាសសំរាប់ចំអិនអារហារ

សន្សំសំចៃ មានសុវត្តិភាពខ្ពស់ មិនចេះផ្ទុះ

គ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងលាមកសត្វ

ដើម្បីបង្ការជំងឺឆ្លង និងក្លិនមិនល្អ

អ្នកនិងទទួលបាន

ទិញឥលូវនេះនិងទទួលបានរបស់ទាំងនេះដោយគ្រាន់តែចំណាយ $29/ខែ

ចង្រ្កានហ្គាសធម្មជាតិ
ឡជីវឧស្ម័ន
ធានារយៈពេល ៣ឆ្នាំ
ទុយោហ្គាសស្វិត

ក្លាយជា កសិករឆ្លាតវ័យ ហើយជជែកជាមួយក្រុមរបស់យើងអំពីឡជីវឧស្ម័នថ្ងៃនេះ

  • $29/ខែ រយៈពេល 27​ ខែ
  • អតិថិជន 2,000នាក់ជាង អោយផ្កាយប្រាំ អំពីគុណភាពនិងសេវាកម្ម
  • 2000នាក់ជាងដែលពេញចិត្តក្នុងការទិញ
  • មានបទពិសោធន៏រយៈពេល ៧ឆ្នាំនៅកម្ពុជា
  • អាយុកាលផលិតផលបានទៅដល់ 25 ឆ្នាំ
  • ធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំ
  • ក្រុមហ៊ុនប្រទេសអូស្រ្តាលី
  • ធន់និងទឹកលិច និងប្រើបានគ្រប់រដូវកាល